Thông điệp của Phó Chủ tịch điều hành

0
2186

Lời chào từ Phó Chủ tịch điều hành Leon Choong

Tầm nhìn của Kaplan Singapore là trở thành “Lựa chọn cho Học viện Tư thục Tư nhân” và sứ mệnh của chúng tôi là “Giúp cho các cá nhân đạt được các mục tiêu về học vấn và sự nghiệp” – mỗi lần là một câu chuyện thành công”.

Điều này cũng được thể hiện rất rõ vì bây giờ chúng tôi rất tự hào phục vụ cho 18,000 sinh viên trong các khóa học đa dạng của chúng tôi; hơn 6,000 sinh viên trong các khóa học hiện tại là sinh viên quốc tế đến từ hơn 10 quốc gia, tạo ra những cơ hội đặc biệt cho môi trường học tập tại đây.

Tầm nhìn của chúng tôi cũng được thể hiện ở sự thật là Kaplan Singapore đã liên tục được xếp hạng là một trong những Học viện Giáo dục Tư nhân tốt nhất ở Singapore và có truyền thống lâu dài về đào tạo xuất sắc trong học tập và giàng dạy. Năm 2012, chúng tôi được công nhận là Học viện Tư thục Giáo dục số 1, cả về toàn diện lẫn các hạng mục, bởi JobsCentral*.

Thêm vào đó, chúng tôi được bầu chọn là Top 3 trường Tư thục Tốt nhất ở Singapore vào năm 2013 bởi AsiaOne People’s Choice Awards.  Kaplan Financial, một bộ phận của Kaplan ở Singapore, cũng được công nhận là Platinum Approved Provider đầu tiên của Singapore, mức công nhận cao nhất mà các giải thưởng cho ACCA đạt được dành cho những nhà cung cấp giảng dạy chương trình của nó, vốn phải đáp ứng được các chỉ tiêu khắc khe bao gồm phạm vi rộng lớn về các lĩnh vực từ tỉ lệ thi đậu của sinh viên đến cơ sở vật chất cho sinh viên.

Xem thêm  Lịch sử của chúng tôi

Trong việc phát triển các ý tưởng mới, khuyến khích về học tập lâu dài và kiến thức lâu bền, chúng tôi tạo ra môi trường duy nhất nơi sinh viên có thể được tạo cảm hứng để thể hiện xuất sắc khóa học của họ. Tôi khuyến khích bạn khám phá Kaplan Singapore và tìm hiểu thêm về những gì chúng tôi làm nhằm giúp bạn đạt được các mục tiêu học tập và sự nghiệp.

Leon Choong
Phó Chủ tịch điều hành, Kaplan Singapore

*Nguồn: 2012 JobsCentral Learning & Rankings Survey