Sứ mệnh, Tầm nhìn và Giá trị

0
1204

Sứ mệnh

Kaplan Singapore giúp cho các cá nhân đạt được mục tiêu giáo dục và sự nghiệp của mình. (Kaplan Singapore builds futures, one success story at a time.)

Tầm nhìn

Là học viện giáo dục được lựa chọn.

Các giá trị chính và Văn hóa của chúng tôi

Các giá trị chính của chúng tôi định nghĩa văn hóa công ty và cung cấp mô hình cho những gì Kaplan Singapore cung cấp đến khách hàng và nhân viên của mình mỗi ngày.

 • Sự chính trực
  Kaplan Singapore đặt tính chính trực lên trên mọi giá trị bởi vì làm đúng mọi việc là con đường duy nhất hướng đến sự phát triển dài lâu. Tính đạo đức và chính trực của chúng  tôi thì không thể bị chê trách.
 • Kiến thức
  Kaplan Singapore luôn hướng tới việc học hỏi nhiều hơn và sử dụng kiến thức cho lợi ích của sinh viên, đồng nghiệp, nhân viên và cộng đồng.
 • Hỗ trợ
  Kaplan Singapore cung cấp môi trường hỗ trợ cho sinh viên, nhân viên và cộng đồng. Tất cả nhữn việc Kaplan Singapore làm được thiết kế để hỗ trợ cho thành công của sinh viên.
 • Cơ hội
  Kaplan Singapore sẽ tiếp tục tìm kiến các cách thức tốt hơn và mới hơn để tạo ra các cơ hội cho sinh viên, nhân viên và cộng đồng của mình. Đây là nền tảng cho sứ mệnh của chúng tôi: Kaplan Singapore xây dựng tương lai là những câu chuyện thành công.
 • Kết quả
  Kaplan Singapore thành công khi sinh viên của chúng tôi thành công. Kaplan Singapore đánh giá chuẩn mực thành công của chúng tôi bằng việc sinh viên mình đạt được các mục tiêu có thể đo lường được như thế nào.