Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Dây chuyền cung ứng (Danh Dự) – Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management

0
686
CẤU TRÚC VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Dây chuyền cung ứng yêu cầu sinh viên hoàn thành Cao đẳng có liên quan trước đó nhằm được miễn giảm tính chỉ. Chương trình bao gồm 12 môn học có thể hoàn thành trong 16 tháng ở Singapore. Mỗi môn học có 24-36 giờ giảng dạy được dạy vào ngày trong tuần.

Chương trình được cung cấp bởi Trường Kinh doanh Newcastle , Đại học Northumbria.

Học kỳ  1 SM 0269 Ngữ cảnh Kinh doanh toàn cầu và quốc tế
HR 0275 Phát triển Cá nhân và Tổ chức
MO 0255 Quản lý Dây chuyền cung ứng quốc tế
Học kỳ  2 NX 0201 Quản lý năng lực kinh doanh
MK 0273 Thị trường và Khách hàng
MO 0256 Quản lý Vận tải và Hàng hóa
Học kỳ  3 NX 0314 Luận văn
*SM 0378 Quản lý Vận tải và Hàng hóa
MO 0358 Quản lý Dây chuyền cung ứng chiến lược
MO 0360 Sáng tạo và IT trong Dây chuyền cung ứng
Học kỳ  4 NX 0314 Luận văn
*HR 0372 Văn hóa và Tổ chứcSM 0374 Quản lý chiến lược và Lãnh đạo

*Luận văn sẽ được thực hiện trong học ky 3&4, tổng cộng là 14 giờ.

Giải thưởng danh dự

Giải Danh dự sẽ được trao tặng trong bằng theo như quy định khóa học của Đại học.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Dây chuyền cung ứng chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng tư thục
  • Các Cao đẳng không liên quan ngành học sẽ được xem xét theo từng trường hợp
  • Các thí sinh lớn tuổi với kinh nghiệm làm việc và những bằng cấp khác có thể được xem xét theo từng trường hợp
Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Quản trị (Danh Dự) - Bachelor of Science (Honours) in Management Degree

Sinh viên cần đạt được yêu cầu tiếng Anh của Đại học Northumbria và tất cả các hồ sơ đều tùy thuộc vào sự chấp nhận của Đại học Northumbria.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Cử nhân Xã hội nhân văn (Danh dự) bao gồm 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 36 giờ học trong một học kỳ; học vào ngày trong tuần, 10h sáng-1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management từ Đại học NorthumbriaBằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Business Management (Northumbria University) sau tên của mình.

 

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD19,795

Xem thêm  Cử nhân Thương mại Kế toán - Bachelor of Commerce in Accounting

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

 

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9