Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại (Danh Dự) – Bachelor of Arts (Honours) in Business Management

0
969
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại yêu cầu sinh viên hoàn thành Cao đẳng có liên quan trước đó nhằm được miễn giảm tính chỉ. Chương trình bao gồm 12 môn học có thể hoàn thành trong 16 tháng ở Singapore.

Chương trình được cung cấp bởi Trường Kinh doanh Newcastle , Đại học Northumbria.

Học kỳ 1 HR 0275 Phát triển Cá nhân và Tổ chức
BM 0245 Quản lý Thông tin
SM 0269 Ngữ cảnh Kinh doanh toàn cầu và quốc tế
Học kỳ 2 FN 0264 Tài chính và Thương mại Kinh doanh Quốc tế
MK 0273 Thị trường và Khách hàng
NX 0201 Quản lý năng lực kinh doanh
Học kỳ 3 SM 0374 Quản lý chiến lược và Lãnh đạo
MK 0388 Quản lý và Chiến lược Marketing
SM 0381 Quản lý Vận tải và Hàng hóa
Học kỳ 4 MO0358 Quản lý Dây chuyền cung ứng chiến lược
HR 0372 Văn hóa và Tổ chức
NX 0314 Luận văn*

 

Giải thưởng danh dự

Giải Danh dự sẽ được trao tặng trong bằng theo như quy định khóa học của Đại học.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng tư thục
  • Các Cao đẳng không liên quan ngành học sẽ được xem xét theo từng trường hợp
  • Các thí sinh lớn tuổi với kinh nghiệm làm việc và những bằng cấp khác có thể được xem xét theo từng trường hợp
Xem thêm  Cử nhân Nghệ thuật ngành Truyền thông với Quảng cáo (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Mass Communication with Advertising

Tất cả các hồ sơ đều tùy thuộc vào sự chấp nhận của Đại học Northumbria.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Cử nhân Xã hội nhân văn (Danh dự) bao gồm 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 36 giờ học trong một học kỳ; học vào ngày trong tuần, 8.30 sáng – 11.30 sáng và / hoặc 12 giờ trưa – 3 giơ chiều và/ hoặc 3.15 chiều – 6.15 chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts (Honours) in Business Management từ Đại học NorthumbriaBằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Business Management (Northumbria University) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD19,795

Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Quản lý Nhân sự (Danh Dự) - Bachelor of Science (Honours) in Human Resource Management Degree

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

 

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9