Cử nhân Khoa học ngành Quản trị và Marketing (Danh Dự) -Bachelor of Science (Honours) in Management and Marketing (Top-up)

0
933
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Khóa học có thể được hoàn thành trong ít nhất 18 tháng.

Các môn bắt buộc

 • Kế toán Quản trị 1
 • Kế toán Quản trị 2
 • Giới thiệu về Hành vi Tổ chức
 • Các quan điểm về Quản trị Hoạt động
 • Môi trường Kinh doanh Quốc tế
 • Lãnh đạo trong các tổ chức
 • Giới thiệu về Marketing
 • Quản lý Marketing
 • Chiến lược Kinh doanh
 • Quản lý Nguồn nhân lực
 • Triết học Quản trị
 • Quản trị, Sáng kiến và Các công nghệ mới
 • Hành vi Tổ chức Nâng cao
 • Đạo đức Thương mại
 • Quản trị Thương hiệu
 • Marketing Nâng cao
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chúng tôi chấp nhận một loạt các bằng cấp. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic.
 • Cao đẳng tư thục
 • Cao đẳng  nâng cao
 • ACCA
 • CAT
 • Cao đẳng LCCI

Mỗi sinh viên sẽ được xem xét riêng và yêu cầu đạt được yêu cầu đầu vào cũng như yêu càu tiếng Anh của trường đại học.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình cung cấp 42 giờ giảng đường cho mỗi môn. Khóa học có thể được hoàn thành trong 18 tháng bằng cách đăng ký một đến hai môn mỗi học kỳ qua 8 học kỳ. Mỗi môn được dạy 28 tiếng. Các lớp học được dạy một hoặc hai lần một tuần để đáp ứng yêu cầu học viên.

Phương pháp đánh giá

Phương pháp đánh giá bao gồm hàng loạt các phương pháp. Có các bài kiểm tra giữa kỳ, bài luận riêng, và các báo cáo, các bài thuyết trình riêng và nhóm, và thi viết. Mỗi môn học sẽ được đánh giá kết hợp bằng nhiều phương pháp khác nhau. Các bài đánh giá này kiểm tra sự hiểu biết của sinh viên về các khái niệm lý thuyết, ứng dụng trong thực tế kinh doanh và khả năng phân tích và đánh giá của sinh viên.

Xem thêm  Cử nhân Nghệ thuật ngành Truyền thông với Quảng cáo (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Mass Communication with Advertising
TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự BSc (Hons) Management and Marketing degree . Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên tham dự chương trình ở tại UK. Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng chức danh BSc (Hons) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Dành cho sinh viên quốc tế
Phí chương trình: SGD19,795.00

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.20
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 2/2/2015.