Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại với Quản lý Marketing (Danh Dự) – Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management

0
683
CẤU TRÚC VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Marketing  yêu cầu sinh viên hoàn thành Cao đẳng có liên quan trước đó nhằm được miễn giảm tính chỉ. Chương trình bao gồm 12 môn học có thể hoàn thành trong 16 tháng ở Singapore. Mỗi môn học có 36 giờ giảng dạy được dạy vào ngày trong tuần.

Chương trình được cung cấp bởi Trường Kinh doanh Newcastle , Đại học Northumbria.

 

Học kỳ 1 SM 0269 Ngữ cảnh Kinh doanh toàn cầu và quốc tế
NX 0201 Quản lý năng lực kinh doanh
MK 0272 Lên kế hoạch và nghiên cứu Marketing
Học kỳ 2 HR 0275 Phát triển Cá nhân và Tổ chức
MK 0274 Thị trường và Khách hàng / Truyền thông Marketing
HR 0277 Thay đổi, Công việc và Tinh đa dạng hóa
Học kỳ 3 SM 0378 Đạo đức kinh doanh ứng dụng
HR 0372 Văn hóa và Tổ chức
MK 0385 Hành vi người tiêu dùng và Truyền thông Marketing tổ hợp
NX 0314 Luận văn*
Học kỳ  4 SM 0374 Quản lý chiến lược và Lãnh đạoMK 0388 Quản lý và Chiến lược Marketing
NX 0314 Luận văn *

*Luận văn sẽ được thực hiện trong học kỳ 3&4, tổng cộng là 14 giờ.

Thứ tự các môn học có thể thay đổi theo học kỳ.

Giải thưởng danh dự

Giải Danh dự sẽ được trao tặng trong bằng theo như quy định khóa học của Đại học.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn - Bachelor of Commerce in Hospitality & Tourism Management
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Thương mại với Quản lý Marketing chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng tư thục
  • Các Cao đẳng không liên quan ngành học sẽ được xem xét theo từng trường hợp
  • Các thí sinh lớn tuổi với kinh nghiệm làm việc và những bằng cấp khác có thể được xem xét theo từng trường hợp

 

Sinh viên cần đạt được yêu cầu tiếng Anh của Đại học Northumbria và tất cả các hồ sơ đều tùy thuộc vào sự chấp nhận của Đại học Northumbria.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Cử nhân Xã hội nhân văn (Danh dự) bao gồm 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 36 giờ học trong một học kỳ; học vào ngày trong tuần, 10h sáng-1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management từ Đại học NorthumbriaBằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Business Management (Northumbria University) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Quản trị và Kế toán (Danh Dự) - Bachelor of Science (Honours) in Management with Accounting

 

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD19,795

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

 

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

 

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9