Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản trị Du lịch và Khách sạn – Master of Science in Business with Hospitality and Tourism Management

0
1015
CẤU TRÚC VÀ NỘI DỤNG

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với với Quản trị Du lịch và Khách sạn sẽ cho sinh viên  kiến thức và sự hiểu biết chung cũng như kỹ năng cá nhân cần thiết cho hàng loạt vai trò.

Các đặc tính riêng biệt của chương trình là hàng loạt những nền tảng mà chúng ta có thể chấp nhận và tính linh hoạt cao của chọn lựa được cung cấp cho sinh viên của chương trình để phù hợp với ưu tiên cá nhân.

Chương trình này bao gồm 7 đến 8 môn và 1 luận văn và có thể hoàn thành trong 15 tháng cho chương trình toàn thời gian.

Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được diễn ra trong 2 học kỳ đầu của chương trình để hỗ trợ sinh viên với các kỹ năng và kiến thức làm luận văn tốt.

 

Học kỳ 1 NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0896 Tự phát triển
BM 0421 Phân tích Nghiên cứu Kinh doanh
Học kỳ 2 NX 0441 Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định *
HR 0864 Phân tích tổ chức
SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  **
Học kỳ 3 SM 0495 Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  **
TM0452 Quản lý Khách sạn Quốc tế
TM0453 Quản lý Du lịch Quốc tế
TM0454 Ngành Du lịch Quốc tế: Các điểm đến và Điểm thu hút
TM0445 Luận văn ***
Học kỳ 4 Luận văn ***

Thứ tự của các môn học thay đổi theo từng học kỳ.

* Quản lý cho Lợi thế Cạnh tranh Ổn định và Chương trình Giới thiệu cho sinh viên sau đại học sẽ được dạy song song qua học kỳ 1 và 2.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại ngành Quản lý Du lịch & Khách sạn và Quản lý Nhân sự (Bằng kép) - Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism & Human Resource Management

** Môi trường Kinh doanh & Quản lý Chiến lược  sẽ được dạy song song qua học kỳ 2 và 3.

***Luận văn sẽ được dạy song song qua học kỳ 3 và 4.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
  • Bằng đại học đầu, tương đương với 2.2 điểm bằng D.Dự, từ một trong những lĩnh vực kỹ thuật, khoa học, nghệ thuật/nhân văn hoặc giáo dục.  Sinh viên không có bằng cấp học vấn nhưng có đủ kinh nghiệm làm việc trong tổ chức thương mại sẽ có thể được xem xét.  Sinh viên mà bằng đại học đầu là ngành Thương mại học hoặc các ngành liên quan gân gũi thì hoàn toàn được hoan nghênh để đăng ký.
  • Bằng IELTS điểm 6.5 đầu vào cho chương trình sau đại học. (Điểm thấp nhất cho từng thành phần là 6.0) hoặc điểm Pearson là 62 HOẶC 2 năm học gần đây hoàn toàn bằng tiếng Anh sẽ có thể cho sinh viên vào chương trình này.

Vì sẽ có một số thống kê được dạy ở chương trình, sinh viên cấn có bằng cấp toán tương ứng với GCSE điểm B.

NB: Sinh viên sẽ được xem xét theo từng trường hợp và khi đúng lúc, sinh viên tiềm năng sẽ có thể liên lạc với ngưới quản lý chương trình để thảo luận tính phù hợp của mình với chương trình.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Một học kỳ điển hình dài 4 tháng bao gồm 3-4 môn để học. Lợi thế của cấu trúc này là sinh viên có thể tập trung vào 3-4 môn học và hoàn thành dựa vào nền tảng của một học kỳ.

Xem thêm  Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Tài chính - Master of Science in Business with Financial Management

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng Master of Science in Business with Hospitality and Tourism Management từ Đại học NorthumbriaBằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Business Management (Northumbria University) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD22,470

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9