Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản lý Nhân sự (Bằng kép) – Bachelor of Arts in Tourism and  Events Management & Human Resource Management

0
1104
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình bao gồm 13 môn học có thể hoàn thành trong 20 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Hội đồng Giáo dục Du lịch & Khách sạn của Úc (CAUTHE) (thành viên)

Viện Nhân sự Úc (AHRI)

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

 

Quản lý Du lịch và Sự kiện

Các môn chính:

TOU 102 Du lich và ngành Du lịch trong xã hội
SOC 222 Các phương pháp nghiên cứu xã hội
TOU 201 Ngành du lịch ổn định
POL 330 Phân tích các chính sách công

Các môn tự chọn chuyên ngành:

TOU 212 Lễ hội và Sự kiện
TOU 303 Quản lý điểm đến
TOU 304 Các chính sách sự kiện và đánh giá

Quản lý Nhân sự

BUS223* Lý thuyết và hành vi tổ chức
BUS251 Các quan hệ tuyển dụng ở Châu Á
BUS228* Luật lao động
BUS240* Phát triển tổ chức và Quán lý Nhân sự
BUS375 Kinh tế trong Nhân sự
BUS320 Các khái niệm nâng cao về Quản lý nhân sự

 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản lý Nhân sự  chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng nâng cao
  • Cao đẳng Kaplan
  • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
  • ACCA
Xem thêm  Cử nhân Thương mại ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn - Bachelor of Commerce in Hospitality & Tourism Management

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

  • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn  có thể được yêu cầu học thêm môn Hệ thống Du lịch ở chương trình Cao đẳng của Kaplan trước khi bắt đầu chương trình Đại học.
  • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản lý Nhân sự bao gồm 13 môn học có thể được hoàn tất trong 20 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts in Tourism and  Events Management & Human Resource Management Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh Bachelor of Arts  (Murdoch) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Business Management
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 (Dành cho sinh viên quốc tế)

SGD 28,975.60  (13môn)

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD 492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 01/07/2014.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 1, 5, 9