Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Master of Business Administration (MBA)

0
913
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh từ trường Đại học Bedfordshire là chương trình chung sẽ cung cấp cho bạn kiến thức rộng lớn về kinh doanh và mở rộng tiềm năng cho bạn tham gia làm việc trong nhiều vị trí. Chương trình cũng sẽ cung cấp cho bạn sự hiểu biết về vai trò của các hoạt động trong tổ chức, giúp bạn có thể hợp tác hiệu quả với các đồng nghiệp tương lai trong các nhiệm vụ hoạt động chéo. Các tài liệu sử dụng trong mỗi môn tập trung vào sự hiểu biết của lý thuyết đến thực hành. Bạn sẽ được cho xem nhiều ví dụ thực tế để khám phá sâu sắc nhằm hiểu được các thực hành quản trị.

Du học Singapore thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA tại học viện Kaplan bạn sẽ được cung cấp sự phát triển toàn diện chuyên nghiệp cho người quản lý có kinh nghiệm. Chương trình nhắm vào việc phát triển sinh viên thành những nhà quản lý có óc kinh doanh trong bối cảnh quốc tế trong khi thúc đầy tính sáng tạo và độc đáo.

Chương trình bao gồm các môn sau, hoàn thành trong 4 học kỳ*:

Học kỳ 1
 • Marketing cho nhà Quản lý (15 tính chỉ)
 • Kế toán cho nhà Quản lý (15 tính chỉ)
 • Phát triển chuyên viên (30 tính chỉ)
Học kỳ 2
 • Lãnh đạo con người trong tổ chức (15 tính chỉ)
 • Quản lý Tổ chức (15 tính chỉ)
 • Phát triển chuyên viên (30 tính chỉ)
Học kỳ 3
 • Quản lý chiến lược (15 tính chỉ)
 • Ngữ cảnh thế giới cạnh tranh (15 tính chỉ)
 • Lý thuyết về Dự án thực hành (30 tính chỉ)
Học kỳ 4
 • Thị trường Kinh doanh và Tài chính (15 tính chỉ)
 • Thương mại nhỏ và Tự kinh doanh (15 tính chỉ)
 • Lý thuyết về Dự án thực hành (30 tính chỉ)
Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Logistics (Danh Dự) - Bachelor of Science (Honours) in Logistics

 

* Thứ tự của môn học cót thể thay đổi theo mỗi học kỳ 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
 • Bằng Đại học được công nhận hoặc chứng chỉ chuyên nghiệp ACCA hoặc bằng cấp tương ứng.
 • Đầu vào đặc biệt sẽ dành cho những sinh viên tài năng, có động lực và trưởng thành với bằng cao đẳng nhưng có kinh nghiệm làm việc chuyên nghiệp.

Đại học Bedfordshire có quyền thay đổi yêu cầu đầu vào trên và lựa chọn theo quyết định của họ.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Mỗi học kỳ dài 3 tháng, bao gồm 2 môn học. Mỗi môn được cấp 20 – 24 tiếng giảng dạy giảng đường. Mỗi buổi học sẽ được dạy vào ngày trong tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương tinh sẽ đưuọc cấp bằng danh dự Master of Business Administration từ Đại học Bedfordshire. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Bedfordshire. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh MBA (Bedfordshire) sau tên của mình.

Lễ tốt nghiệp được tổ chức mỗi năm ở Singapore và ở UK. Sinh viên tốt nghiệp đươck khuyến khích tham dự lễ nhận bằng đại học tại UK với gia đình của mình.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại về Marketing và PR (Bằng kép) - Bachelor of Commerce in Management & Public Relations
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

(Dành cho sinh viên quốc tế)
Học phí chương trình: SGD 21,935

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

 • Phí đăng ký: SGD492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 6, 12