Cao đẳng Trợ lý Luật học (Diploma in Paralegal studies)

0
945
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình cao đẳng bao gồm 8 môn và có thể hoàn thành trong 8 tháng.

Kế toán cho người Quản lý
Giới thiệu về Quản trị
Giới thiệu về ngành học Trợ lý Luật
Nghiên cứu & Viết Luật
Luật Thương mại
Luật Đất đai và Chuyên chở
Di chúc và Di sản
Luật Gia đình
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Cho sinh viên quốc tế

  • Tốt nghiệp cấp 3 hoặc bằng cấp tương ứng.
  • Bằng cấp từ lớp 9 – 11 hoặc tương ứng (3 môn học nền tảng cơ bản được yêu cầu)

Thông thạo tiếng Anh có thể được xem xét đủ và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu học sinh sở hữu bằng cao đẳng từ một học viện được công nhận khi tiếng Anh là phương tiện giảng dạy chính. Còn không, cần có điểm IELTS ít nhất 5.5 hoặc đỗ chương trình tiếng Anh PBEP cấp độ 5, trước khi vào hoặc bằng cấp tương đương được yêu cầu.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình bao gồm 8 môn học và có thể hoàn thành trong ít nhất 8 tháng qua 4 học kỳ. Mỗi môn học được hỗ trợ bởi 42 giờ giảng đường. Lớp học dài 3 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Xem thêm  Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Chứng khoán và Quản lý đầu tư (Professional diploma in Securities and Investment Management)
TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng Diploma in Paralegal Studies t Kaplan Higher Education Academy

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Họcphí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

(Dành cho sinh viên quốc tế)
Phí chương trình: SGD10,593

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD 492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST).Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 23/01/2014.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12