Cao đẳng Chương trình Tiếng Anh Thương mại Chuyên nghiệp (PBEP)

0
1125
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG
  • Chương trình Cao đẳng tiếng Anh Thương mại Chuyên nghiệp (PBEP) được cung cấp bởi  Kaplan Higher Education Academy (KHEA), được thiết kế để phát triển kỹ năng tiếng Anh của những sinh viên không nói tiếng Anh, nhằm chuẩn bị cho đầu vào thành công của chương trình học thuật chính.
  • Chương trình PBEP tập trung vào phát triển các kỹ năng sinh viên sẽ cần để trở nên thành công và tự tin trong việc sử dụng ngôn ngữ. Nhấn mạnh vào việc phát triển các kỹ năng ngôn ngữ như nói, nghe, đọc và viết.
  • Chương trình bao gồm 5 cấp độ và có thể hoàn thành trong 10 tháng.
Các trình độ PBEP Thời gian ước lượng
Trình độ 1 (Bắt đầu) 2 tháng
Trình độ 2(Sơ cấp) 2 tháng
Trình độ 3(Tiền trung cấp) 2 tháng
Trình độ 4(Trung cấp) 2 tháng
Trình độ 5(Cao cấp) 2 tháng

 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO
Không có yêu cầu tối thiểu cho điểm TOEFL hoặc IELTS Trình độ 1 (Bắt đầu)
TOEFL IBT 10 hoặc
IELTS 2.0 (tất cả các kỹ năng từ 2.0 trở lên)
Trình độ 2(Sơ cấp)
TOEFL IBT 20 hoặc
IELTS 3.0 (tất cả các kỹ năng từ 2.5 trở lên)
Trình độ 3(Tiền trung cấp)
TOEFL IBT 40 hoặc
IELTS 4.0 (tất cả các kỹ năng từ 3.5 trở lên)
Trình độ 4(Trung cấp)
TOEFL IBT 60 hoặc
IELTS 5.0 (tất cả các kỹ năng từ 4.5 trở lên)
Trình độ 5(Cao cấp)
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Nội dung chương trình được dạy qua 10 tháng bao gồm 5 cấp đô. Các lớp học được dạy vào ngày trong tuần từ thứ 2 – thứ 6, 5 lần một tuần, 9h sáng – 2.45h chiều hoặc 12.30h chiều – 6h chiều. Mỗi ngày 5 tiếng. Tuy nhiên, thỉnh thoảng sẽ có lớp học vào thứ 7.

Xem thêm  Cao đẳng Thương mại Toàn cầu – chuyên ngành Quản trị Kinh doanh

Sinh viên được đánh giá thường xuyên dựa vào bài đánh giá mỗi tuần, bài viết luận, bài kiểm tra thực tập và bài thi cuối kỳ.  Tham gia và sử dụng tiếng Anh trong lớp học cũng được xem xét. Chương trình cũng dựa vào các hoạt động trong lớp để giúp sinh viên sử dụng ngôn ngữ mình được học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng  Diploma in Professional Business English t Kaplan Higher Education Academy. Sinh viên sẽ được trang bị với kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để tham gia vào chương trình dự bị. hoặc bất kể khóa học cao đẳng nào của Kaplan Higher Education Academy .

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Phí chương trình: SGD2,247 / cấp độ


Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

Xem thêm  Cao đẳng Kế toán (Diploma in Accountancy Studies)

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12