Cử nhân Khoa học ngành Thương mại và Luật (Danh Dự) – Bachelor of Business Studies (Honours) in Business with Law

0
1310
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Cử nhân Khoa học (Danh Dự) bao gồm 8 môn học chính và 4 môn học chuyên ngành và có thể được hoàn thành trong ít nhất 18 tháng qua việc học từ xa tại Singapore. Bằng cấp Danh dự tại Đai học College Dublin cần 3 năm để hoàn thành (qua 3 giai đoạn).

Trong trường hợp Cử nhân Khoa học (Singapore), thời gian học của chương trình sẽ như sau:

Giaiđoạn 1: Miễn giảm sẽ được cấp cho Chương trình học trước đó được công nhận
Giaiđoạn 2: 1 năm học thuật*
Giaiđoạn 3: 1 năm học thuật *

*Một năm học thuật nhìn chung ít nhất là 9 tháng.

 • Quản lý Nguồn nhân sự
 • Chính sách Kinh tế và Môi trường Toàn cầu
 • Quản lý Kinh tế văn hóa chéo
 • Phân tích Thông tin cho người quản lý
 • Quản lý Các tổ chức
 • Quản lý Marketing
 • Chiến lược Thương mại
 • Quản lý Dự án
 • Luật trong Thương mại
 • Luật Hợp đồng
 • Luật Công ty
 • Luật Thương mại

 

Công nhận và Chứng nhận chuyên nghiệp

Đại học College Dublin:

 • Top 1% Đại học tốt nhất trên thế giới (Times Higher Education World University Ranking 2012-2013)
 • Hơn 2 thập kỷ Liên kết với Kaplan

Trường Kinh doanh UCD:

 • Bằng cấp liên tục xếp hạng Top 100 bởi tạp chí Financial Times và the Economist Intelligence Unit
 • Xếp hạng 33 ở Châu Âu (Financial Times 2013)
 • Chứng nhận Triple-Crown danh dự từ:
  • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • EQUIS (European Foundation for Management Development)
  • AMBA (Association of MBAs)

UCD đã làm việc với Kaplan từ năm 1991 và được chứng nhận bởi Bộ Lao động trong danh sách những học viện được công nhận.

Cộng đồng của Các trường Quản lý Châu Âu (CEMS)

Trường Thương mại Smurfit của UCD là một trong 17 trường thương mại của Cộng đồng của Các trường Quản lý Châu Âu (CEMS). Đây là liên hiệp của các tổ chức thương mại và đào tạo sau trung học và hiện bao gồm 17 trong số các học viện tốt nhất ở Châu Âu, 4 học viện ngoài Châu Âu và hơn 50 các công ty đa quốc gia hang đầu trên thế giới như Shell Reuters, KPMG, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, British Petroleum, PricewaterhouseCoopers, Siemens, JP Morgan, and ING Group.

Xem thêm  Cử nhân Nghệ thuật ngành Truyền thông với PR (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Mass Communication with PR
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Cử nhân Khoa học (Danh Dự) chấp nhận một loạt các bằng cấp nâng cao.

Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic về Kinh doanh, Quản trị, Kế toán, Ngân hàng, Tài chính, Quản lý Ngành công nghiệp, Hậu cần, Quản lý Dây chuyền cung ứng hoặc các lĩnh vực liên quan.
 • Cao đẳng Kỹ sư, IT, Máy tính hoặc các lĩnh vực kỹ thuật (tùy vào sự đồng ý của trường)
 • Cao đẳng Thương mại và IT / Cao đẳng Nâng cao được cấp bằng bởi Kaplan Higher Education Academy
 • Cao đẳng / Cao đẳng Nâng cao từ các học viện tư thục (tùy vào sự đồng ý của trường)
 • ACCA, CAT (tùy vào sự đồng ý của trường)
 • Sinh viên giữ các bằng cao đẳng khác – hoặc bằng cấp cùng cấp độ sẽ được xem xét theo từng trường hợp.

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Sinh viên nên sở hữu bằng cao đẳng từ một học viện được công nhận, nơi tiếng Anh được sử dụng như ngôn ngữ giảng dạy chính HOẶC
 • IELTS of 6.5 HOẶC
 • TOEFL of 600 (hoặc 250 cho bài kiểm tra trên máy tính)
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình cung cấp 42 giờ giảng đường cho mỗi môn. Lớp học được giảng dạy bởi giáo viên tại Sing và giáo viên đến thăm từ trường Đại học Quốc gia của Ireland. Một học kỳ điển hình dài 3 tháng, bao gồm 2 môn học. Lớp học được sắp xếp 5 lần một tuần với ít nhất 3 giờ học mỗi buổi, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Xem thêm  Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông và ngành học Media - Bachelor of Communication in Communication and Media Studies

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ đươcj cấp bằng danh dự Bachelor of Business Studies (Honours) in Business with Law. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên tham dự chương trình ở tại UK. Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng chức danh BSc (Hons) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Dành cho sinh viên quốc tế
Phí chương trình: SGD27,638.10

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.20
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày  2/2/2015.