Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin (Diploma in Information Technology)

0
3690
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

 

Chương trình cao đẳng bao gồm 8 môn và có thể hoàn thành trong 8 tháng.

Giới thiệu về Khoa học Máy tính
Giới thiệu về Truyền thông Thông tin
Giới thiệu về Thiết kế Chương trình sử dụng Java
Toán vi tính
Nền tảng của Hệ thống Máy tính
Giới thiệu về Truyền thông và Internet
Các nguyên lý của Hệ thống Thông tin và Quản lý Thông tin
Tác động của ICT trong công việc và xã hôi

 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Cho sinh viên quốc tế

  • Tốt nghiệp cấp 3 hoặc bằng cấp tương ứng.
  • Bằng cấp từ lớp 9 – 11 hoặc tương ứng (3 môn học nền tảng cơ bản được yêu cầu)

Thông thạo tiếng Anh có thể được xem xét đủ và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu học sinh sở hữu bằng cao đẳng từ một học viện được công nhận khi tiếng Anh là phương tiện giảng dạy chính. Còn không, cần có điểm IELTS ít nhất 5.5 hoặc đỗ chương trình tiếng Anh PBEP cấp độ 5, trước khi vào hoặc bằng cấp tương đương được yêu cầu.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình bao gồm 8 môn học và có thể hoàn thành trong ít nhất 8 tháng qua 4 học kỳ. Mỗi môn học được hỗ trợ bởi 42 giờ giảng đường. Lớp học dài 3 tiếng từ thứ 2 đến thứ 6, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Xem thêm  Cao đẳng Tư vấn (Diploma in Counselling)

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng  Diploma in Information Technology  t Kaplan Higher Education Academy. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng có thể tiếp tục theo đuổi chương trình đại học với một trong nhũng đại học đối tác danh giá của chúng tôi ở Singapore.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

(Dành cho sinh viên quốc tế)
Phí chương trình: SGD10,593

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng Bảo mật và Quản lý Thông tin - Bachelor of Science in Cyber Forensics, Information Security and Management
NGÀY KHAI GIẢNGTháng 2, 4, 6, 8, 10, 12