Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Chứng khoán và Quản lý đầu tư (Professional diploma in Securities and Investment Management)

0
733
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

 

Chương trình cao đẳng bao gồm 8 môn và có thể hoàn thành trong 8 tháng.

Chương trình Cao đẳng chuyên nghiệp ngành Chứng khoán và Quản lý Đầu tư, được cung cấp cùng với Chartered Institute for Securities and Investment (CISI), cung cấp một khái niệm phức tạp trên một phạm trù rộng các nghiên lý, bao gồm lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Nó trang bị cho sinh viên kiến thức và kỹ năng trị giá cao, có thể chuyển nhượng, vốn chứng mình là rất hữu dụng trong nền kinh tế tăng trưởng nhanh của Singapore, cũng như thế giới.

CISI được thành lập năm 1992 như tổ chức phi lợi nhuận bởi những nhà thi thực hành ở Sàn Chứng khoán London. CISI bây giờ có nhiều hơn 40,000 thành viên trên 89 quốc gia. Đây là cơ quan thành viên lớn nhất và được tôn trọng mang tính chuyên nghiệp rộng rãi nhất cho những người làm việc trong ngành chứng khoán & đầu tư của UK.

Chương trình cao đẳng bao gồm 8 môn và có thể hoàn thành trong 8 tháng.

Kinh tế  1
Thống kê
Giới thiệu về Quản trị
Luật và quy định của dịch vụ tư vấn tài chính
Kế toán cho nhà quản lý
Giới thiệu về chứng khoán và đầu tư (quốc tế)
Rủi ro hoạt động
Chứng nhận quốc tế về quản lý đầu tư
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Cho sinh viên quốc tế

  • Tốt nghiệp cấp 3 hoặc bằng cấp tương ứng.
  • Bằng cấp từ lớp 9 – 11 hoặc tương ứng (3 môn học nền tảng cơ bản được yêu cầu)
  • Thí sinh trưởng thành với đủ kinh nghiệm làm việc sẽ được xem xét theo từng trường hợp.
  • Thí sinh người không đáp ứng được yêu cầu tiếng Anh được yêu cầu hoàn thành các môn học dự bị.
Xem thêm  Cao đẳng Công Nghệ Thông Tin (Diploma in Information Technology)

Thông thạo tiếng Anh có thể được xem xét đủ và điểm IELTS có thể không được yêu cầu nếu học sinh sở hữu bằng cao đẳng từ một học viện được công nhận khi tiếng Anh là phương tiện giảng dạy chính. Còn không, cần có điểm IELTS ít nhất 5.5 hoặc đỗ chương trình tiếng Anh PBEP cấp độ 5, trước khi vào hoặc bằng cấp tương đương được yêu cầu.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình bao gồm 8 môn học và có thể hoàn thành trong ít nhất 8 tháng qua 4 học kỳ. Mỗi môn học được hỗ trợ bởi 42 giờ giảng đường. Lớp học dài 3 tiếng từ thư 2 đến thứ 6, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Professional Diploma in Securities and Investment Management  , theo đúng của nó. Sinh viên tốt nghiệp Cao đẳng có thể tiếp tục theo đuổi chương trình đại học với một trong nhũng đại học đối tác danh giá của chúng tôi ở Singapore.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Xem thêm  Cao đẳng Thương Mại và Luật (Diploma in Business and Law)

(Dành cho sinh viên quốc tế)
Phí chương trình: SGD10,593

Phí phụ của CISI và môn học Luật và quy định của dịch vụ tư vấn tài chính là: S$2,477.40

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD 481.50
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 2, 4, 6, 8, 10, 12