Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng, Bảo mật và Quản lý Thông tin và Hệ thống Thông tin Thương mại (Bằng kép) – Bachelor of Science in Cyber Forensics, Information Security and Management & Business Information System

0
1104
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình yêu cầu sinh viên cần hoàn thành chương trình Cao đẳng liên quan trước đó nhằm có thể được miễn tính chỉ. Chương trình bao gồm 9 môn học có thể hoàn thành trong 16 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

.Sự công nhận chuyên nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đăng ký để trở thành thành viên của Hiệp hội Máy tính Úc (ACS) tở Cấp độ Chuyên nghiệp, vốn có những thỏa thuận tương ứng với các tổ chức tương tự trên thế giới bao gồm cả Hiệp hội Máy tính Singapore.

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

Các môn chính

Pháp y Không gian mạng Bảo mật và Quản lý Thông tin

ICT218* Hệ thống thông tin
ICT231* Phân tích và thiết kế hệ thống
ICT248 Pháp y không gian mạng
ICT333 Dự án công nghệ thông tin
ICT349 Phân tích thông tin pháp y
ICT357 Quản lý thông tin an ninh

Chọn một môn Tự chọn Chuyên
ICT256 Kỹ thuật quản lý kiến thức

HOẶC

ICT265 Kiến thức và An ninh thông tin

 

Hệ thống Thông tin Thương mại

ICT208 Các công cụ và Kỹ thuật cho Thông tin Thương mại
ICT218 * Hệ thống thông tin
ICT231 * Phân tích và Thiết kế Hệ thống
ICT256 Kỹ thuật Quản lý Kiên thức
ICT333* Dự án Kỹ thuật Thông tin
ICT353 Phân tích và Thiết kế Thương mại Nâng cao

 

*Các môn học chung cho cả hai chuyên ngành chỉ cần học một lần. Sinh viên cũng được yêu cầu hoàn thành 3 môn tự chọn riếng. Sinh viên sẽ học môn cụ thể ICT265 thay vì ICT256 cho ngành học kép.

Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng Bảo mật và Quản lý Thông tin - Bachelor of Science in Cyber Forensics, Information Security and Management
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng, Bảo mật và Quản lý Thông tin và  Hệ thống Thông tin Thương mại chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng nâng cao
  • Cao đẳng Kaplan
  • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

  • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Khoa học có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành tính chỉ được yêu cầu. Quyết định sau cùng phu thuộc vào trường Đại học Murdoch.
  • Sinh viên được yêu cầu đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh của Murdoch.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Cử nhân Khoa học ngành Pháp y Không gian mạng, Bảo mật và Quản lý Thông tin và  Hệ thống Thông tin Thương mại bao gồm 9 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Truyền thông & ngành học Media (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Psychology and Communication & Media Studies
TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Science in Cyber Forensics, Information Security and Management & Business Information System. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BSc (Murdoch) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 (Dành cho sinh viên quốc tế)
Học phí: SGD 25,487.40

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD 492.20
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 01/07/2014.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 1, 5, 9