Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Truyền thông & ngành học Media (Bằng kép) – Bachelor of Arts in Tourism & Events Management and Communication & Media Studies

0
720
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình có thể hoàn thành trong 20 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Hội đồng Giáo dục Du lịch & Khách sạn của Úc (CAUTHE) (thành viên)

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

Xếp hạng Top 60 Đại học trên thế giới (Times Higher Education Top 100 Universities Under 50 years old, 2014)

 

Quản lý Du lịch và Sự kiện

Các môn chính:

 • TOU 102 Du lịch và ngành Du lịch trong xã hội
 • SOC 222 Các phương pháp nghiên cứu xã hội
 • TOU 201 Ngành du lịch ổn định
 • POL 330 Phân tích các chính sách công

Các môn tự chọn chuyên ngành:

 • TOU 212 Lễ hội và Sự kiện
 • TOU 303 Quản lý điểm đến
 • TOU 304 Các chính sách sự kiện và đánh giá
 • MCC236 Khán giả truyền thông và cộng đồng
 • MCC248 Lời thoại màn hình
 • MCC333 Tài liệu
 • MCC315 Các kỹ thuật truyền thông mới
 • MCC337 Chính sách văn hóa và Media
 • MCC314 Media và Toàn cầu hóa

Truyền thông và ngành học Media

 • MCC236 Khán giả truyền thông và cộng đồng
 • MCC248 Lời thoại màn hình
 • MCC333 Tài liệu
 • MCC315 Các kỹ thuật truyền thông mới
 • MCC337 Chính sách văn hóa và Media
 • MCC314 Media và Toàn cầu hóa
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Quản lý Du lịch & Sự kiện và Truyền thông & ngành học Media chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng Kaplan
 • Cao đẳngtư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
 • ACCA
Xem thêm  Cử nhân truyền thông ngành PR và Quản trị (Bằng kép) - Bachelor of Communication in Public Relations & Management

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Xã hội Nhân văn có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoch
 • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Xã hội Nhân văn bao gồm 13 môn học có thể được hoàn tất trong 20 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 5 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts in Tourism & Events Management and Communication & Media Studies. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Murdoch) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Dây chuyền cung ứng (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Dành cho sinh viên quốc tế

Học phí: SGD 25,803.05

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 2/2/2015.