Cử nhân Khoa học ngành Khoa học máy tính và Quản trị (Bằng kép) – Bachelor of Science in Computer Science and Management

0
909
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình có thể hoàn thành trong 16 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đăng ký để trở thành thành viên của Hiệp hội Máy tính Úc (ACS) tở Cấp độ Chuyên nghiệp, vốn có những thỏa thuận tương ứng với các tổ chức tương tự trên thế giới bao gồm cả Hiệp hội Máy tính Singapore.

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

Xếp hạng Top 60 Đại học trên thế giới (Times Higher Education Top 100 Universities Under 50 years old, 2014)

Khoa học Máy tính

 • ICT209   Cấu trúc và mô phỏng thông tin
 • ICT218   Hệ thống thông tin *
 • ICT231   Phân tích và thiết kế hệ thống
 • ICT306   Kiến trúc phần mềm
 • ICT310   Hoạt động và lập trình hệ thống
 • ICT33 3   Dự án công nghệ thông tin

Quản trị

 • BUS223  Lý thuyết và hành vi tổ chức
 • BUS228  Luật lao động
 • BUS240  Phát triển tổ chức và Quản lý nguồn nhân lực
 • BUS378  Kiến thức và học hỏi tổ chức
 • BUS317  Quản lý chiến lược
 • BUS323  Quản lý quốc tế
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Khoa học ngành Khoa học máy tính và Quản trị (Bằng kép) chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng Kaplan
 • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
 • ACCA
Xem thêm  Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Web và Truyền thông & Ngành học Media (Bằng kép)

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Khoa học ngành Khoa học máy tính và Quản trị (Bằng kép) có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoc
 • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Khoa học ngành Khoa học máy tính và Quản trị (Bằng kép) bao gồm 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Science in Computer Science and Management . Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BSc (Murdoch) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Truyền thông & ngành học Media (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Psychology and Communication & Media Studies
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Dành cho sinh viên quốc tế
Học phí: SGD 26,129.40

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày  2/2/2015.