Giải thưởng và Tín nhiệm

0
1670

Kaplan Singapore luôn cam kết đạt được tiêu chuẩn chất lượng cao nhất trong mỗi khía cạnh của các hoạt động của chúng tôi.

Các giải thưởng của Edutrust 

EduTrust_KLI_2013 Kaplan Higher Education Academy (KHEA) (Cert No.: EDU-2-2023 Validity: 20/07/2011 – 19/07/2015) và Kaplan Learning Institute (KLI) (Cert No.: EDU-2-2022 Validity: 19/07/2011 – 18/07/2015) đã được trao tặng chứng chỉ Edutrust. Điều này được công nhận bởi chất lượng đào tạo, dịch vụ cũng như tổ chức kinh doanh xuất sắc trong các chương trình của KHEA và KLI. KHEA và KLI sẽ tiếp tục nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và chất lượng của mình để đáp ứng các nhu cầu đang tăng của sinh viên và những người có liên quan.

Mô hình đăng ký nâng cao (ERF)

Kaplan Higher Education Institute (KHEI), cung cấp các chương trình bán thời gian. Bộ phận này được đăng ký với Hội đồng Giáo dục Tư thục dưới Mô hình đăng ký nâng cao (ERF), như được đặt ra bởi Luật Giáo dục Tư thục và Các quy định Giáo dục Tư thục. KHEI đã đạt được hiệu lực đăng ký cho 4 năm (UEN: 198600044N Ngày hết hạn: 16/08/2014). KHEA đã đạt được hiệu lực đăng ký cho 4 năm (UEN: 199409389H Ngày hết hạn: 19/5/2014). KLI đã đạt được hiệu lực đăng ký cho 4 năm (UEN: 199701260K Ngày hết hạn: 19/5/2014).

KHEI chỉ cung cấp chương trình bán thời gian cho sinh viên bản xứ và sinh viên không có thẻ sinh viên quốc tê (visa) vì vậy chưng nhận EduTrust không được yêu cầu. Tuy nhiên, KHEI sẽ bắt đầu chứng chỉ EduTrust như một quá trình cải tiến liên tục, mặc dù chứng chỉ này không bắt buộc. KLI vốn bao gồm Kaplan Financial, bộ phận cung cấp các Bằng cấp Chuyên nghiệp và Kaplan Chuyên nghiệp, bộ phận cung cấp các chương trình huấn luyện do WDA tài trợ và các khóa huấn luyện cho công ty.

Xem thêm  Tổng quan chi phí du học Singapore tại Học viện Kaplan

Các giải thưởng nhận được từ các cơ quan / tổ chức khác nhau

Jobscentral                         

Learning Badge 2013.ai

Học viện Tư thục được Yêu thích (Toàn diện)  – 1st (2013), 2nd (2012 & 2013)

Học viện Tư thục Đào tạo Đại học được Yêu thích – 1st (2012), 2nd (2010 & 2011)

Học viện Tư thục Đào tạo sau Đại học được Yêu thích – 1st (2012), 2nd (2011)

Học viện Tư thục Đào tạo Cao đẳng / Cao đẳng nâng cao được Yêu thích – 1st (2010 & 2012), 2nd  (2011)

Học viện Tư thục Đào tạo  Chứng chỉ Chuyên nghiệp / Các khóa Phát triển Cá nhân/ Các buổi học Doanh nghiệp được Yêu thích – 1st (2010, 2011 & 2012)

AsiaOne

Top 3 Trường Tư thục tốt nhất tại Singapore (2009, 2010 and 2013)

 

ACCA

Kaplan Financial, một bộ phận của Học viện Học tập Kaplan, cũng được công nhận là Platinum Approved Provider  đầu tiên của Singapore, mức công nhận cao nhất của các bằng khen ACCA cho các nhà cung cấp chương trình đạt được tiêu chỉ khắc khe, bao gồm hàng loạt các lĩnh vực từ tỉ lệ đỗ của sinh viên đến cơ sở vật chất cho sinh viên.