Thạc sỹ Khoa học ngành Tài chính – Master of Science in Finance

0
994
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình Thạc sỹ Khoa học ngành Tài chính bao gồm 6 môn và 2 bài nghiên cứu và có thể được hoàn thành trong ít nhất là 12 tháng ở Singapore.

Học kỳ 1 Hành vi tổ chức  và việc làmChính sách kinh doanh
Học kỳ 2 Quản lý tài chính doanh nghiệp
Các thị trường và Thể chế tiền tệ
Học kỳ 3 Tài chính chiến lược
Quản lý ngân quỹ nâng cao – Kỹ thuật tài chính
Học kỳ 4 Bài nghiên cứu 1*
Bài nghiên cứu 2*

* Bài nghiên cứu 1 và 2 sẽ được chuẩn bị cùng lúc với Học kỳ 1 và sẽ hoàn tất để nộp vào cuối Học kỳ 4.

MÃ SỐ CHƯƠNG TRÌNH: MTBUS009

Công nhận và Chứng nhận chuyên nghiệp

Đại học College Dublin:

  • Top 1% Đại học tốt nhất trên thế giới (Times Higher Education World University Ranking 2012-2013)
  • Hơn 2 thập kỷ Liên kết với Kaplan

Trường Kinh doanh UCD:

  • Bằng cấp liên tục xếp hạng Top 100 bởi tạp chí Financial Times và the Economist Intelligence Unit
  • Xếp hạng 33 ở Châu Âu (Financial Times 2013)

Năm 2000, UCD trở thành một trong 9 trường giữ 3 công nhận từ 3 trung tâm kinh doanh và đào tạo xuất sắc và trường vẫn nằm trong số ít hơn 50 trường trên thế giới với 3 chứng nhận danh giá này.

  • AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  • EQUIS (European Foundation for Management Development)
  • AMBA (Association of MBAs)
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Một bằng Đại học được công nhận hoặc bằng cấp tương đương. Các chuyên viên cao cấp hoặc lãnh đạo doanh nghiệp không cần có bằng cấp trên nhưng cần có kinh nghiệm quản lý cao cấp trong kinh doanh hoặc ngành nghê tương tự có thể được xem xét bởi trường Đại học theo từng trường hợp.

Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Ngân hàng và Quản lý Tài sản (Danh Dự) - Bachelor of Science (Honours) in Banking and Wealth Management Degree

 

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình cung cấp 42 giờ giảng đường cho mỗi môn. Lớp học được giảng dạy bởi giáo viên tại Sing và giáo viên đến thăm từ trường Đại học Quốc gia của Ireland. Một học kỳ điển hình dài 3 tháng, bao gồm 2 môn học. Lớp học được sắp xếp 5 lần một tuần với ít nhất 3 giờ học mỗi buổi, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên tốt nghiệp được sử dụng danh hiệu MSc (NUI) (Finance) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: tSGD25,038

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại Kế toán và Marketing (Bằng kép) - Bachelor of Commerce in Accounting & Marketing

*Ghi chú: Tất cả các phí có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 4, 10