Nhập từ khóa

Bài Viết

Nhân văn và Khoa học Xã hội

 

Các khoá học về Nhân văn và Khoa học Xã hội xếp hàng từ Học về Thơ ấu đến Tâm lý, Tư vấn và Giáo dục. Chuyên ngành này lý tưởng cho sinh viên muốn phát triển khả năng suy nghĩ chiến lược, phát triển khả năng báo cáo vững chắc, và nghiên cứu và hiểu biết các ý kiến phức tạp. Những lựa chọn nghề nghiệp cho sinh viên tốt nghệp nhân văn bao gồm công việc nghiên cứu, dạy học hoặc sự nghiệp về luật.

Some Toughts (176)

Thêm bình luận

Địa chỉ email của bạn sẽ không bị công khai.