Nhập từ khóa

Bài Viết

Ngành Tài chính

Ngành Tài chính

 • Cấu trúc chương trình và nội dung

Chương trình Cao đẳng nâng cao này kéo dài 7 tháng, gồm 6 môn học:

 • Truyền thông kinh doanh
 • Hệ thống thông tin kinh doanh
 • Quản lý dữ liệu/ quản lý máy tính
 • Tài chính doanh nghiệp
 • Báo cáo và phân tích Tài chính
 • Tài chính quốc tế
 • Điều kiện tuyển sinh
 • Cao đẳng Bách Khoa
 • Cao đẳng nâng cao
 • Văn bằng cao đẳng do Viện nghiên cứu Kaplan hoặc Học viện Kaplan cấp
 • Những SV không đạt điều kiện đầu vào sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể
 • Phương pháp giảng dạy và đánh giá
 • Phương pháp giảng dạy

Chương trình học gồm 3 kỳ kéo dài 8 tuần, mỗi kỳ 2 môn học. Mỗi môn học diễn ra theo chu kỳ 4 tuần và diễn ra 3 giờ mỗi buổi, từ thứ 2 đến thứ 6.

 • Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học đều được đánh gia thông qua việc chuyên cần, viết bài luận, các dự án hay bài thi. Phương pháp đánh giá còn tùy thuộc vào yêu cầu của từng môn học.

 • Bằng cấp

SV hoàn thành chương trình sẽ được cấp bằng Cao đẳng nâng cao của Học viện Kaplan. SV sau khi tốt nghiệp có thể chuyển tiếp lên chương trình Cử nhân của một trong các trường ĐH đối tác của Kaplan tại Singapore.

 • Các chi phí
 • Học phí

Học phí là 4,387.5 SGD, bao gồm phí cho các bài luận, bài thi, dự án, phí phát bằng và học bạ.

 • Các chi phí khác

Phí ghi danh: 74.9 SGD và không được hoàn lại.

Các phí trên đều đã bao gồm 7% thuế dịch vụ và đều có thể thay đổi hằng năm.