Cử nhân Xã hội nhân văn về Kế toán và Quản lý Tài chính (Danh Dự) – Bachelor of Arts (Hons) in Accountancy and Financial Management

0
941

CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Bằng Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) về Kế toán và Quản lý Tài chính của trường Đại học Portsmouth là một trong những chương trình thành công nhất của trường. Chương trình mang lại những nguyên lý sánh đôi của Kế toán và Quản lý Tài chính cho bạn nếu bạn đang dự định đạt được chứng chỉ chuyên nghiệp sau khi tốt nghiệp và trở thành kế toán viên, hoặc nếu bạn muốn sử dụng kỹ năng phân tích, kỹ năng tài chính và những am hiểu chiến lược để hình thành sự nghiệp trong vòng ngành tài chính và dịch vụ tài chính

Chương trình bao gồm 12 môn và có thể hoàn thành trong 18 tháng.

Chứng nhân chuyên nghiệp

Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), (vào giai đoạn cuối của ACCA)
Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICEAW)
Chartered Institute of Management Accountants (CIMA), (Miễn giảm bài thi của CIMA)
HỌC KỲ 1
• Báo cáo tài chính
•  Kế toán quản lý và hoạt động

HỌC KỲ 2
•Tài chính thương mại
• Quản trị công ty, đạo đức, và quản lý

HỌC KỲ 3
• Luật thương mại cho kế toán viên
• Thuế

HỌC KỲ 4
• Kế toán cho quản lý và điều khiển chiến lược
• Kế toán tài chính nâng cao

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Cử nhân Khoa học Xã hội nhân văn (Danh Dự) về Kế toán và Quản lý Tài chính chấp nhận một loạt các bằng cấp nâng cao.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản lý Nhân sự (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Tourism and  Events Management & Human Resource Management

Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng tư thục / Cao đẳng nâng cao*
  • CAT/ACCA

*Sinh viên chưa đạt được yêu cầu đầu vào chuẩn có thể được yêu cầu học thêm Chương trình Giới thiệu Mở rộng (EIP).

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Mỗi học kỳ dài 12 tuần bao gồm 2 môn học. Mỗi môn học cung cấp 36 giờ đào tạo /giảng đường trong thời gian của học kỳ từ thứ 2 đến thứ 6, 10h sáng – 1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts (Hons) in Accountancy and Financial Management. Bằng cấp này sẽ  giống như bằng cấp cho sinh viên tham dự chương trình ở tại UK. Sinh viên tốt nghiệp có thể sử dụng chức danh BA (Hons) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Phí chương trình: SGD21,186

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

  • Phí đăng ký:  SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).
Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học - Bachelor of Arts in Psychology

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 6, 12