Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại với Quản trị Du lịch và Khách sạn (Danh Dự) – Bachelor of Arts (Honours) in International Hospitality and Tourism Management

0
924
CẤU TRÚC VÀ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình giới thiệu đến bạn thế giới Thương mại trong khi cho phép bạn kết hợp các chủ đề chính với các lĩnh vực hoạt động. Nó trang bị cho sinh viên sự hiểu biết rõ ràng về các thử thách quản trị trong lĩnh vực này, và chuẩn bị cho sinh viên các vị trí quản lý trong cách ngành du lịch và khách sạn.

Bạn sẽ tham gia 2 học kỳ của chương trình (Thương mại với Du lịch) trong học kỳ 1 và 2, và khi hoàn thành hai học kỳ này bạn sẽ tiếp tục học 2 học kỳ của chương trình Cử nhân Xã hội Nhân văn (D.Dự) Quản trị Du lich và Khach sạn Quốc tế.

Cả chương trình bao gôm 12 môn và có thể hoàn thành trong ít nhất 16 tháng.

Học kỳ 1 Ngữ cảnh Kinh doanh toàn cầu và quốc tế
Lên kế hoạch điểm đến và Quản lý Resort
Quản lý năng lực kinh doanh
Học kỳ 2 Thị trường và Khách hàng
Phát triển Cá nhân và Tổ chức
Quản lý và Họa động của Ngành Du lịch
Học kỳ 3 Đạo đức kinh doanh ứng dụng
Kinh doanh Hội nghị, Sự kiện và Chiêu đãi
Quản lý Khách sạn Quốc tế
Luận văn*
Học kỳ 4 Luận văn*
Quản lý chiến lược và Lãnh đạo
Các vấn đề chính của nhà quản lý Du lịch và Khach sạn

*Luận văn sẽ được thực hiện trong học ky 3&4.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Quản lý Nhân sự (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Psychology and Communication & Human Resource Management

 

Giải thưởng danh dự

Giải Danh dự sẽ được trao tặng trong bằng theo như quy định khóa học của Đại học.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn (D.Dự) ngành Quản lý Du lịch và Khách sạn Quốc tế chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng tư thục
  • Các Cao đẳng không liên quan ngành học sẽ được xem xét theo từng trường hợp
  • Các thí sinh lớn tuổi với kinh nghiệm làm việc và những bằng cấp khác có thể được xem xét theo từng trường hợp

Sinh viên cần đạt được yêu cầu tiếng Anh của Đại học Northumbria và tất cả các hồ sơ đều tùy thuộc vào sự chấp nhận của Đại học Northumbria.

CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Cử nhân Xã hội nhân văn (Danh dự) bao gồm 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 36 giờ học trong một học kỳ; học vào ngày trong tuần, 10h sáng-1h chiều và / hoặc 2h chiều – 5h chiều. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại với Hậu cần và Quản lý Dây chuyền cung ứng (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Business with Logistics and Supply Chain Management
TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts (Honours) in International Hospitality and Tourism Management từ Đại học NorthumbriaBằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Business Management (Northumbria University) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.
Học phí: SGD19,795

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

 

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

 

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 3, 9