Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học và Marketing (Bằng kép) – Bachelor of Arts in Psychology and Marketing

0
2177
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình có thể hoàn thành trong 24 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Chương trình này được chứng nhận bởi Hiệp hội Chứng nhận Tâm lý học (APAC) và được công nhận bởi Hội Tâm lý học Úc (APS).

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

 

Các môn chính

Tâm lý học

PSY141 Giới thiệu về Khoa học Tâm lý
PSY171 Giới thiệu về Ứng dụng của Tâm lý
PSY173 Giới thiệu về Các phương pháp nghiên cứu Tâm lý
PSY247 Tâm lý học: Phát triển con người
PSY248 Tâm lý học: Các nền tảng xã hội của hành vi
PSY212 Tâm lý học: Thước đo, Thiết kế và Phân tích
PSY213 Tâm lý học: Những hành vi Bất thường
PSY353 Tâm lý học: Các quá trình nhận thức
PSY351 Tâm lý học: Các nền tảng sinh học của hành vi
PSY311 Tâm lý học: Các phương pháp nghiên cứu định lượng tân tiến

Marketing

BUS209 Luật Marketing và Quảng cáo
BUS336 Truyền thông Marketing tổ hợp
BUS273 Hành vi người tiêu dùng
BUS382 Marketing chiến lược
BUS235 Nghiên cứu và phân tích Marketing
BUS268 Marketing dịch vụ
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Tâm lý học chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng Kaplan
 • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
 • ACCA
 • GCE ‘A’ Level
Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Marketing (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Tourism and Events Management & Marketing

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành tính chỉ được yêu cầu. Quyết định sau cùng phu thuộc vào trường Đại học Murdoch.
 • Sinh viên có bằng cấp GCE ‘A’ sẽ được yêu cầu học các môn của Cao đẳng Kaplan và môn nền (FDN107).
 • Sinh viên được yêu cầu đáp ứng yêu cầu ngôn ngữ tiếng Anh của Murdoch.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Xã hội nhân văn bao gồm 17 môn học có thể được hoàn tất trong 24 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 6 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 (Dành cho sinh viên quốc tế)

SGD 30,591.30 (12 môn) / SGD 35,224.40 (16 môn)

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

 • Phí đăng ký: SGD 492.20
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 01/07/2014.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 1, 5, 9