Cử nhân Thương mại ngành Quản lý Du lịch & Khách sạn và Quản lý Nhân sự (Bằng kép) – Bachelor of Commerce in Hospitality and Tourism & Human Resource Management

0
826
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình bao gồm 10 môn học có thể hoàn thành trong 16 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Hội đồng Giáo dục Du lịch & Khách sạn của Úc (CAUTHE) (thành viên)

Viện Nhân sự Úc (AHRI)

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

 

Quản lý Du lịch và Khách sạn

Các môn chính

BUS 207 Luật Du lịch và Khách sạn
BUS 240 Phát triển tổ chức & Quản lý Nhân sự
TOU 201 Du lịch ổn định
BUS 317 Quản lý chiến lược
TOU 303 Quản lý điểm đến
BUS 320 Các khía cạnh nâng cao của Nhân sự

Quản lý Nhân sự

BUS223* Lý thuyết và hành vi tổ chức
BUS251 Các quan hệ tuyển dụng ở Châu Á
BUS228* Luật lao động
BUS240* Phát triển tổ chức và Quán lý Nhân sự
BUS375 Kinh tế trong Nhân sự
BUS320 Các khái niệm nâng cao về Quản lý nhân sự

*Các môn học chung cho cả hai chuyên ngành chỉ cần học một lần. 
Tùy thuộc vào cấp độ của bằng cấp trước đó, một vài sinh viên có thể được yêu cầu hoàn thành 2 môn Tự chọn Chung.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Thương mại ngành Quản trị Du lịch & Khách sạn và Quản lý Nhân sự chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng nâng cao
  • Cao đẳng Kaplan
  • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
  • ACCA
Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản trị (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Tourism and Events Management & Management

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

  • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Thương mại có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành tính chỉ được yêu cầu. Quyết định sau cùng phu thuộc vào trường Đại học Murdoch. .
  • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Thương mại ngành Quản lý Du lịch & Khách sạn và Quản lý Nhân sự bao gồm 10 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 (Dành cho sinh viên quốc tế)

SGD 24,845.40 (12môn)

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD 492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 01/07/2014.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 1, 5, 9