Cử nhân Thương mại ngành Marketing và Truyền thông Trang web (Bằng kép) – Bachelor of Commerce in Marketing and Web Communication

0
839
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình có thể hoàn thành trong 16 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Hội đồng Giáo dục Du lịch & Khách sạn của Úc (CAUTHE) (thành viên)

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

Xếp hạng Top 60 Đại học trên thế giới (Times Higher Education Top 100 Universities Under 50 years old, 2014)

Marketing

 • BUS209  Luật Marketing và Quảng cáo
 • BUS336  Truyền thông Marketing tổ hợp
 • BUS273*  Hành vi người tiêu dùng
 • BUS382  Marketing chiến lược
 • BUS325  Nghiên cứu và phân tích Marketing
 • BUS268  Marketing dịch vụ

Truyền thông Trang web

 • Các kỹ thuật truyền thông mới
 • Chiến lược trang web
 • Thiết kế trang web
 • Hành vi người tiêu dùng
 • Các dự án truyền thông
 • Video kỹ thuất số

*Các môn chung cho cả hai chuyên ngành chỉ cần học 1 lần.

Tùy thuộc vào trình độ của cấp học trước đó, một số sinh viên có thể được yêu cầu hoàn thành những môn tự chọn chung.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Thương mại Marketing và Truyền thông Trang mạng (Bằng kép) chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng Kaplan
 • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
 • ACCA

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông Trang mạng có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoch
Xem thêm  Cử nhân Thương mại Tài chính và Quản trị (Bằng kép) - Bachelor of Commerce in Finance & Management

Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.

PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Thương mại Marketing và Truyền thông Trang mạng (Bằng kép) bao gồm 11 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 5 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Commerce in Marketing and Web Communication. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Murdoch) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại ngành Quản trị - Bachelor of Commerce in Management

Dành cho sinh viên quốc tế
Học phí: SGD 25,487.40

Các phí khác

Các phí khác

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày  2/2/2015.