Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông Trang mạng (Bằng kép) – Bachelor of Commerce in International Business and Web Communication

0
756
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình có thể hoàn thành trong 20 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

Xếp hạng Top 60 Đại học trên thế giới (Times Higher Education Top 100 Universities Under 50 years old, 2014)

Kinh doanh Quốc tế

Các môn chính:

 • BUS273 *Hành vi người tiêu dùng
 • BUS321  Marketing quốc tế
 • BUS223 Lý thuyết và Hành vi tổ chức
 • BUS240 Phát triển tổ chức và Quán lý Nhân sự
 • BUS323 Quản lý quốc tế
 • BUS243 Kinh doanh Trung Hoa

Các môn tự chọn chuyên:

 • BUS272 Nền kinh tế thay đổi ở Châu Á
 • BUS290 Các thị trường và thể chế tài chính quốc tế
 • BUS268 Marketing Dịch vụ

Truyền thông Trang web:

 • MCC315 -Các kỹ thuật truyền thông mới
 • MCC278 – Chiến lược trang web
 • MCC263 – Thiết kế trang web
 • BUS273* – Hành vi người tiêu dùng
 • MCC316 – Các dự án truyền thông
 • MCC340 – Video kỹ thuất số

*Các môn chung cho cả hai chuyên ngành chỉ cần học 1 lần.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông Trang mạng (Bằng kép) chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng Kaplan
 • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
 • ACCA

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông Trang mạng có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoch
 • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
Xem thêm  Thạc sỹ Khoa học ngành Thương mại với Quản lý Marketing - Master of Science in Business with Marketing Management
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Truyền thông Trang mạng bao gồm 14 môn học có thể được hoàn tất trong 20 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 5 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Commerce in International Business and Web Communication. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Murdoch) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Dành cho sinh viên quốc tế
Học phí: TBC.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại Kế toán và Quản trị (Bằng kép) - Bachelor of Commerce in Accounting & Management

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 2/2/2015.