Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Quản lý Du lịch & Khách sạn (Bằng kép) – Bachelor of Commerce in International Business & Hospitality and Tourism Management

0
781
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình bao gồm 14 môn học có thể hoàn thành trong 20 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Viện Ngân hàng và Tài chính Úc

Hội đồng Giáo dục Du lịch và Khách sạn của các trường Đại học Úc (CAUTHE)

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

 

Kinh doanh Quốc tế

Các môn chính:

BUS223 Lý thuyết và Hành vi tổ chức
BUS240 Phát triển tổ chức và Quán lý Nhân sự
BUS243 Kinh doanh Trung Hoa
BUS273 Hành vi người tiêu dùng
BUS321 Marketing quốc tế
BUS323 Quản lý quốc tế

Các môn tự chọn chuyên:

BUS272 Nền kinh tế thay đổi ở Châu Á
BUS290 Các thị trường và thể chế tài chính quốc tế
BUS268 Marketing Dịch vụ

 

Quản trị Du lịch và Khách sạn

Các môn chính:

BUS 207 Luật Du lịch và Khách sạn
BUS 240 Phát triển tổ chức và Quán lý Nhân sự
TOU 201 Ngành du lịch ổn định
BUS 317 Quản trị chiến lược
TOU 303 Quản lý điểm đến
BUS 320 Các khái niệm nâng cao về Quản lý nhân sự

*Các môn học chung cho cả hai chuyên ngành chỉ cần học một lần.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Thương mại ngành Kinh doanh Quốc tế và Quản lý Du lịch và Khách sạn chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng nâng cao
  • Cao đẳng Kaplan
  • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
  • ACCA
Xem thêm  Cử nhân Thương mại Quản lý Nhân sự - Bachelor of Commerce in Human Resource Management

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

  • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Thương mại có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoch
  • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Thương mại Kinh doanh Quốc tế và Quản trị Du lịch & Khách sạn bao gồm 14 môn học có thể được hoàn tất trong 20 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Commerce in International Business & Hospitality and Tourism Management. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BCom (Murdoch) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và PR (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Tourism and Events Management & Public Relations
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 (Dành cho sinh viên quốc tế)
SGD 23,240.40 (12 môn) / SGD 27,113.80  (14 môn)

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD492.2
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 1, 5, 9