Cử nhân Thương mại Kế toán và Ngân hàng (Bằng kép) – Bachelor of Commerce in Accounting & Banking

0
687
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình bao gồm 12 môn học có thể hoàn thành trong 16 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

CPA Australia
(có thẻ hội viên và đăng ký cho chương trình  CPA)
Association of Chartered Certified Accountants (ACCA)
(được vào giai đoạn cuối của ACCA)
Institute of Chartered Accountants in Australia (ICAA)
(đăng ký vào chương trình CA)
National Institute of Accountants (NIA)
(thành viên hiệp hội)

Australian Institute of Banking and Finance

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

 

Các môn chính

Kế toán

BUS 217 Kỹ thuật và Các quy trình Kế toán
BUS 224 Tài chính doanh nghiệp
BUS 227 Kế toán quản trị
BUS 256 Kế toán tài chính đương đại
BUS 328 Luật doanh nghiệp
BUS 310 Lý thuyết Kế toán và trách nhiệm kế toán
BUS 312 Kiểm toán
BUS 313 Thuế

Ngân hàng

BUS206 Ngân hàng
BUS224 Tài chính doanh nghiệp
BUS244 Quản lý ngân quỹ
BUS290 Các thể chế và thị trường tài chính quốc tế
BUS326 Ngân hàng thương mại
BUS337 Các quyết định tín dụng và cho vay

*Các môn học chung cho cả hai chuyên ngành chỉ cần học một lần. Sinh viên sẽ học môn Luật Doanh nghiệp thay vị Luật Tài chính  cho ngành học kép. 

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Thương mại Kế toán và Ngân hàng chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

  • Cao đẳng Polytechnic
  • Cao đẳng nâng cao
  • Cao đẳng Kaplan
  • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
  • ACCA
Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Quản lý Du lịch & Sự kiện và Quản trị (Bằng kép) - Bachelor of Arts in Tourism and Events Management & Management

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

  • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Thương mại có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoch
  • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Thương mại Kế toán và Ngân hàng bao gồm 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 4 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thư 2 đến thư 6, 5 ngày một tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Commerce in Accounting & Banking. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BCom (Murdoch) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Truyền thông Web (Bằng kép) - Bachelor of Science in Business Information Systems and Web Communication

 

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

(Dành cho sinh viên quốc tế)
Học phí: SGD 24,845.4

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

  • Phí đăng ký: SGD 481.50
  • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 1, 5, 9