Cử nhân Nghệ thuật ngành Truyền thông (Danh Dự) – Bachelor of Arts (Honours) in Mass Communication

0
831
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình Cử nhân Nghệ thuật ngành Truyền thông yêu cầu sinh viên hoàn thành Cao đẳng có liên quan trước đó nhằm được miễn giảm tính chỉ. Chương trình bao gồm 8 môn chính và 3 môn chuyên ngành.  Sinh viên có thể hoàn thành trong 16 tháng ở Singapore.

Chương trình được cung cấp bởi Trường Nghệ thuật và Khoa học Xã hội,  Đại học Northumbria.

Các môn chính

 • MP0518 Quảng cáo: Tiếp nhận và Nguyên bản
 • MP0531 Văn hóa Truyền thông
 • MP0539 Các không gian Truyền thông
 • MP0538 Truyền thông mỗi ngày
 • MP0545 Các ngành Công nghiệp Truyền thông Đại chúng
 • MP0544 Khán giả và Truyền thông Đại chúng
 • MP0637 Truyền thông Đại chúng
 • MP0605 Bài luận Truyền thông


Môn chuyên ngành

 •     MP0618 Truyền thông mới
 •     MP0630 Thương mại và làm báo
 •     MP0633 Giao tiếp hội tụ

 

Giải thưởng danh dự

Giải Danh dự sẽ được trao tặng trong bằng theo như quy định khóa học của Đại học.

YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Nghệ thuật (D.Dự) ngành Truyền thông chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng tư thục
 • Các Cao đẳng không liên quan ngành học sẽ được xem xét theo từng trường hợp
 • Các thí sinh lớn tuổi với kinh nghiệm làm việc và những bằng cấp khác có thể được xem xét theo từng trường hợp

Tất cả các hồ sơ đều tùy thuộc vào sự chấp nhận của Đại học Northumbria.

Xem thêm  Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông & ngành học Media và PR (Bằng kép) - Bachelor of Communication in Communication & Media Studies and Public Relations
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình Cử nhân Nghệ thuật (D.Dự) bao gồm 8 môn chính và 3 môn chuyên ngành. Chương trình có thể được hoàn thành trong vòng 16 tháng, bằng cách đăng ký học 3 môn một kỳ. Mỗi môn được hỗ trợ với 36 giờ học trong suốt kỳ, giảng dạy vào ngày trong tuần. Cuối tuần không có lớp học.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Arts (Honours) in Mass Communication từ Đại học NorthumbriaBằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên tham dự chương trình ở Northumbria. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BA (Honours) in Mass Communication (Northumbria University) sau tên của mình.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

 (Dành cho sinh viên quốc tế)
Phí chương trình: SGD 19,260

Phí không phải học phí

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

 • Phí đăng ký: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).
Xem thêm  Cử nhân Xã hội nhân văn ngành Thương mại với Quản lý Marketing (Danh Dự) - Bachelor of Arts (Honours) in Business with Marketing Management

Tất cả các giá đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức cho các thành phần phí chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều phụ thuộc vào thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 23/12/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 6, 11