Cử nhân Khoa học ngành Quản trị và Kế toán (Danh Dự) – Bachelor of Science (Honours) in Management with Accounting

0
714
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình cung cấp một nền tảng vững chắc cho lý thuyết và thực hành quản trị, đồng thời đưa đến cho bạn cơ hội chuyên môn hóa lĩnh vực kế toán. Chương trình bao gồm các khía cạnh chính của kế toán và sử dụng hữu dụng của nó trong kinh doanh thương mại, từ kế toán quản lý đến kế toán quốc tế, đến kế toán cho trách nhiệm kế toán doanh nghiệp.

Chương trình Cử nhân Khoa học (Danh Dự) ngành Quản trị  và Kế toán có thể được hoàn thành trong 18 tháng (Trình độ 2 & 3) ở Singapore.

Công nhận chuyên nghiệp

 • Chartered Institute of management Accountants (CIMA) (Miễn giảm từ các bài thi CIMA chuyên nghiệp)
Khóa học thuật 1
(Trình độ 2)
1. MN2201 Quản lý chiến lược
2. MN2041 Kế toán quản trị
3. MN2061 Quản lý Marketing
4. MN2155 Thương mại Châu Á Thái bình Dương
5. MN2165 Kinh tế toàn cầu
Khóa học thuật 2
(Trình độ 3)
6. MN3301 Kinh doanh hiện đại trong các quan điểm so sánh
7. MN3345 Kế toán quản lý chiến lược
8. MN3045 Kế toán tài chính quốc tế
Khóa học thuật 3
(Trình độ 3)
9. MN3365 Tài chính chiến lược
10. (Xin chọn 1)
MN3215 Công ty đa quốc gia ở Châu Á Thái Bình Dương ở Châu Âu HOẶC
MN3455 Quảng cáo và Quảng bá về Marketing Thương hiệu
11. MN3245 Kế toán dành cho Kế toán doanh nghiệp HOẶC12. (Xin chọn 1)
MN3495 Các cuộc Thi nhóm, Thương mại nhỏ và Quốc tế HOẶC
MN3555 Thương mại điên tử
YÊU CẦU ĐẦU VÀO
 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng Toàn cầu của Kaplan Education Institution or   Kaplan Higher Education Academy
 • Cao đẳng tư thục (tùy vào sự chấp nhận của trường đại học)

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành thêm môn Cao đẳng của Kaplan để hoàn thành kiến thức được yêu cầu trước khi vào chương trình. Quyết định sau cùng phu thuộc vào trường Đại học Murdoch.
Xem thêm  Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số chuyên ngành Truyền thông Trang web - Bachelor of Digital Media in Web Communication

(Dành cho sinh viên quốc tế)

Sinh viên mà ngôn ngữ đầu tiên KHÔNG phải là tiếng Anh được yêu cầu thể hiện một mức độ thông thạo tiếng Anh nhất định, vốn được thể hiện qua một trong những cách sau:

 • Sinh viên đã học bằng ngôn ngữ tiếng anh hoặc làm việc bằng ngôn ngữ tiếng Anh trong 3 năm HOẶC
 • IELTS of 6.5 HOẶC
 • TOEFL of 600 (hoặc 250 cho bài test trên máy tính HOẶC
 • Sinh viên không hoàn thành yêu cầu tiếng Anh sẽ được yêu cầu hoàn thành chương trình dự bị
CÁC PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Chương trình cung cấp 18 đến 36 giờ học ở lớp cho mỗi môn bởi giáo viên ở nước tại cùng với 3 đến 6 giờ giảng dạy bởi giáo viên từ trường đại học Royal Holloway, University of London. Mỗi khóa học thuật dài 26 tuần, bao gồm chương trình cần thiết cho khóa học. Các lớp học được lên lịch với ít nhất 5 lần một tuần với 3 tiếng giảng ở lớp cho mỗi buổi. Sẽ không có lớp vào cuối tuần.

Phương pháp đánh giá

Mỗi môn học được đánh giá kết hợp việc tham gia ở lớp, bài luận viết, đề án hoặc thi. Phương pháp đánh giá có thể thay đổi theo yêu cầu môn học.

Phương pháp đánh giá đa dạng tùy theo mục tiêu và thành quả của những đề tài hoặc chương trình cụ thể, nhưng thường liên quan đến sự kết hợp của đánh giá trong chương trình với kết cục nghiêm túc của các bài thi cuối mỗi khóa học. Thêm vào đó, các đề án nhóm, các bài kiểm tra trong chương trình, các bài thuyết trình nhóm và độc lập, các báo cáo, các phân tích định lượng và các bài luận thì luôn được sử dụng trong suốt chương trình. Cho tất cả các bài đánh giá ngoại trừ kiểm tra trong chương trình, sinh viên nhận được phản hồi chi tiết từ người chấm bài theo mẫu chuẩn.

Xem thêm  Cử nhân Thương mại Quản lý Nhân sự và Quản trị (Bằng kép) - Bachelor of Commerce in Human Resouce Management & Management
TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Science (Honours) in  Management  with Accounting của Royal Holloway, Đại học London. Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở tại UK.

HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

(Dành cho sinh viên quốc tế)
Học phí: SGD 23, 540

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

(Dành cho sinh viên quốc tế)

 • Phí đăng ký: SGD492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sách Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 15/05/2013.

NGÀY KHAI GIẢNG

Tháng 5, 11