Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Truyền thông Web (Bằng kép) – Bachelor of Science in Business Information Systems and Web Communication

0
410
CẤU TRÚC VÀ NỘI DUNG

Chương trình có thể hoàn thành trong 16 tháng. Sinh viên có sự lựa chọn đăng ký vào bằng đơn hoặc bằng kép.

Sự công nhận chuyên nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể đăng ký để trở thành thành viên của Hiệp hội Máy tính Úc (ACS) tở Cấp độ Chuyên nghiệp, vốn có những thỏa thuận tương ứng với các tổ chức tương tự trên thế giới bao gồm cả Hiệp hội Máy tính Singapore.

Xếp hạng Top 2% trên thế giới về Viện đào tạo Đại học (Times Higher Education World University Rankings cho năm 2012/2013)

Xếp hạng Top 60 Đại học trên thế giới (Times Higher Education Top 100 Universities Under 50 years old, 2014)

Các môn chính

Hệ thống Thông tin Máy tính

 • ICT208  Các công cụ và Kỹ thuật cho Thông tin Thương mại
 • ICT218  Hệ thống thông tin
 • ICT231  Phân tích và Thiết kế Hệ thống
 • ICT256  Kỹ thuật Quản lý Kiên thức
 • ICT333  Dự án Kỹ thuật Thông tin
 • ICT353  Phân tích và Thiết kế Thương mại Nâng cao

Truyền thông Trang web

 • MCC315 – Các kỹ thuật truyền thông mới
 • MCC278 – Chiến lược trang web
 • MCC263 – Thiết kế trang web
 • BUS273 – Hành vi người tiêu dùng
 • MCC316 -Các dự án truyền thông
 • MCC340 – Video kỹ thuất số
YÊU CẦU ĐẦU VÀO

Chương trình Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Truyền thông Web (Bằng kép) chấp nhận nhiều bằng cấp khác nhau. Bao gồm:

 • Cao đẳng Polytechnic
 • Cao đẳng nâng cao
 • Cao đẳng Kaplan
 • Cao đẳng tư thục sẽ được xét theo từng trường hợp
 • ACCA
Xem thêm  Cử nhân Truyền thông Kỹ thuật số về Truyền thông Web và Truyền thông & Ngành học Media (Bằng kép)

Yêu cầu cần thêm cho đầu vào:

 • Người nộp hồ sơ được nhận vào chương trình Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Truyền thông Web (Bằng kép) có thể được yêu cầu học thêm môn để hoàn thành yêu cầu về tính chỉ. Quyết định cuối cùng phụ thuộc đại học Murdoch
 • Người nộp hồ sơ được yêu cầu đáp ứng yêu cầu tiếng Anh của Đại học Murdoch.
PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY VÀ ĐÁNH GIÁ

Phương pháp giảng dạy

Sinh viên sẽ tham dự hàng loạt các lớp giảng đường, lớp học nhóm và các buổi thực hành trong chương trình. Chương trình Cử nhân Khoa học ngành Hệ thống Thông tin Thương mại và Truyền thông Web (Bằng kép) có ít nhất 12 môn học có thể được hoàn tất trong 16 tháng bằng cách đăng ký học 2-3 môn một học kỳ qua 5 học kỳ. Mỗi môn được giảng dạy với 39 giờ học, bao gồm cả 3 giờ ôn luyện trong suốt thời gian của mỗi học kỳ, từ thứ 2 đến thứ 6, 5 ngày một tuần.

TỐT NGHIỆP VÀ BẰNG CẤP

Sinh viên hoàn tất thành công chương trình sẽ được cấp bằng danh dự Bachelor of Science in Business Information Systems and Web Communication . Bằng cấp này sẽ giống như bằng cấp cho sinh viên theo học chương trình ở Murdoch. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được cho phép sử dụng chức danh BDM (Murdoch) sau tên của mình.

Xem thêm  Cử nhân truyền thông ngành Truyền thông & ngành học Media và PR (Bằng kép) - Bachelor of Communication in Communication & Media Studies and Public Relations
HỌC PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Học phí

Học phí bao gồm phí đăng ký đại học, tài liệu hướng dẫn, sách học, các giờ giảng đường và các buổi học nhỏ, bài tập, bài thi (nếu có), đề án, bằng (nếu có) và bảng điểm.

Dành cho sinh viên quốc tế
Học phí: SGD 26,129.40

Các phí khác

Các phí đăng ký không hoàn trả lại như sau:

Dành cho sinh viên quốc tế

 • Phí đăng ký: SGD 492.2
 • Phí hành chính: SGD 642 (bao gồm đăng ký cho thẻ sinh viên của Kaplan, thẻ visa sinh viên, chính sach Bảo hiểm học phí và Bảo hiểm sức khỏe).

Tất cả các phí đều bao gồm Thuế Hàng hóa & Dịch vụ 7% (GST). Xin tham khảo bảng giá chính thức để biết chi tiết.

*Ghi chú: Tất cả các phí đều có thể thay đổi hằng năm. Các phí trên được cập nhật và chính xác vào ngày 2/2/2015.